INTO IT bouwt ICT-architectuur voor Group Monument 

“ Stap voor stap én op ons tempo professionaliseerde

 en standaardiseerde INTO IT onze oplossingen.”

Ing. Filip Ponnet,

Kwaliteits- en ICT-manager Group Monument

 

Group Monument

Zowat tien bedrijven gespecialiseerd in de restauratie en renovatie van historische bouwwerken vormen samen Group Monument. Vroeger functioneerde elk bedrijf als een ICT-eiland, elk met zijn infrastructuur. Vandaag netwerken ze hun best practices op een centraal beheerd datacenter. “Dankzij de standaardisering van ons ICT-platform kunnen wij beter focussen op onze corebusiness. Het beheer van onze infrastrucuur vertrouwen we toe aan ‘into it’. Ieder zijn vak!” Ingenieur Filip Ponnet, sinds 2006 kwaliteits- en ICTmanager van het consortium, windt er geen doekjes om: “Tot 2005 stond onze informatica zowat gelijk met kunst- en vliegwerk. Elk bedrijf gebruikte zijn eigen toepassingen en structuur. Parallel met de uitbreiding en uniformisering van processen binnen de groep, groeide ook de nood aan een intenser en professioneler ICT-netwerk, met als belangrijkste motor de integratie van de ERP-oplossing.” Dus nam de groep een ervaren ICT-specialist onder de arm om de bestaande infrastructuur grondig door te lichten en met behoud van de waardevolle modules de nieuwe oplossingen op een gestandaardiseerde manier binnen de groep uit te rollen. Na een marktonderzoek kwam ‘into it’ als sterkste partner uit de bus. “Uiteraard dankzij hun scherpe prijs”, lacht Ponnet. “Maar meer nog omdat ze in tegenstelling tot de andere kandidaat-leveranciers een geïntegreerde oplossing voorstelden op alle domeinen: netwerkinfrastructuur, security, back-up en disaster recovery, monitoring en beheer, helpdesk en support, enzovoort. Geen opsmukoperatie maar echt duurzame restauratie en ontwikkeling om het in ons jargon uit te drukken. Bovendien kunnen ze vanuit hun ligging flexibel en centraal al onze vestigingen servicen en snel ingrijpen - mocht dat al nodig zijn. Ten slotte sluit ‘into it’ perfect aan bij onze schaal en voelen we ons heel comfortabel bij hun persoonlijke aanpak en dienstverlening.” Het feit dat de specialisten die vandaag de support leveren en het groeipad begeleiden nog altijd dezelfde mensen zijn als zeven jaar geleden, geeft vertrouwen. “Anders gezegd: ik vertrouw op hun deskundigheid wanneer ‘into it’ een voorstel tot verbetering doet of adviseert om mee te stappen in een nieuwe technologie. Trouwens, onze klanten verwachten van ons precies hetzelfde.”

 

Professioneel en investeringsvriendelijk

Op de Nederlandse entiteit na zijn alle vestigingen van Group Monument met elkaar verbonden via het Belgacom Explore Netwerk. Van geïsoleerde servers per bedrijf migreerde de groep naar een centraal datacenter waar alle shared applicaties draaien, zoals de ERP, de mailserver, de back-upconsoles, de active directory, … “Stap voor stap en op ons tempo standaardiseerde ‘into it’ onze oplossingen. De voordelen zijn legio: een stabiele, performante en gemakkelijk uitbreidbare architectuur, eenvoudiger – en dus kostenefficiënter – beheer, flexibelere toegang maar met duidelijke toegangsrechten in functie van elke gebruiker, accurate bewaking en follow-up van bijvoorbeeld updates, licenties en hardwaregaranties, proactieve support, … Kortom: van een historisch gegroeid allegaartje evolueerden we het afgelopen decennium op een investeringsvriendelijke manier tot een professionele ICT-onderbouw op onze maat.” Op middellange termijn liggen al nieuwe plannen op tafel, zoals de connectiviteit van de medewerkers op de werven en een centraal documentmanagement.

Kennis is kracht

Group Monument telt zo’n 600 medewerkers, maar vertrouwt zijn ICT-architectuur toch volledig toe aan ‘into it’. “Een professionele ICT-partner doet veel meer dan alleen helpdesk spelen of toepassingen implementeren”, weet Ponnet. “De experts van ‘into it’ volgen de marktevoluties op de voet. Alleen dat al is bijna een voltijdse job. Dankzij de outsourcing genieten we bovendien van de knowhow, de ervaring en de best practices die ‘into it’ opbouwt bij andere klanten. Kennis is kracht, toch?” Op de werkvloer wordt vooral de service van ‘into it’ gewaardeerd. Om de twee weken gebeurt er een remote check-up van alle systemen en om de maand bezoeken de specialisten van ‘into it’ de vestigingen. “Bijvoorbeeld om back-up restores te testen, errorlogs van de lokale servers te evalueren, hardware te installeren of te vervangen … en om kleine ‘problemen’ van de gebruikers te verhelpen. Ook al staat dat laatste niet in ons contract, ze doen het toch. Dat noem ik service!”