“ Zaterdag om 7 uur ’s ochtends ontving ik een
sms-alarm. Een stroompanne dreigde. Anderhalf uur later
had ‘into it’ het probleem al verholpen zonder iemand te
storen in zijn werk.”
 

Willem Van Neck, CEO
Belgian Travel Network

 

 

 

 

Het Belgian Travel Network (BTN) verbindt meer dan 1.300 reisagentschappen en touroperators in België en de buurlanden en fungeert als standaard informatieen boekingskruispunt binnen de Belgische reissector.‘into it’ integreert het netwerk, ontwikkelt software op maat en verzekert dat alle transactieverkeer efficiënt, betrouwbaar en veilig verloopt zodat jaarlijks honderdduizenden Belgen met een gerust hart op reis kunnen vertrekken.In 1994 beslisten enkele grote touroperators om een boekingsplatform uit te bouwen waarmee de reisagentschappen via elektronische weg reis- en vakantie-informatie kunnen opvragen en reservaties en boekingen doen.Gedaan met de papieren rompslomp en de tijdrovende telefoongesprekken. “Wat startte als een communicatiecenter waarop de reisagenten via hun Windows-client moesten inbellen, groeide uit tot een performant online netwerk waarop dagelijks liefst 3.500 reisagenten rekenen om hun klanten – u en ik – optimaal van dienst te kunnen zijn”, legt Willem Van Neck, CEO van BTN, uit. “Via het platform wisselen de reisagent en de touroperator informatie uit over beschikbare vluchten, seats, hotelkamers enz., berekenen ze prijzen en regelen ze de boekingen. Bovendien faciliteren we een rechtstreekse messengerdienst (waarbij de touroperator rechtstreeks berichten stuurt aan de reisagenten want e-mails raken te snel verloren) en digitaliseren we de facturering in samenwerking met UnifiedPost. De reservatie-interface en de messengertoepassing draaien op dedicated servers binnen het BTN-datacenter.”Softwareontwikkeling, realtime monitoring en support Toen begin jaren 2000 snelle ADSL/SDSLinternetverbindingen een rijpe en betaalbare technologie werden, stelde ‘into it’ voor om het omslachtige inbelsysteem te vervangen door een internet-VPN-oplossing. Vandaag is ruim de helft van de 1.300 klanten permanent online via zo’n VPN-tunnel.Bijna 400 kiezen voor een SSL-connectie waarbij ze zelf beslissen wanneer ze verbinden in functie van hun behoeften, terwijl de anderen inloggen via hun eigen netwerk en gateway. “Welke methode ze ook verkiezen, het is van kritiek belang dat het netwerk 24/7 performant in de lucht blijft”, beklemtoont Van Neck. “Daarom ontdubbelde ‘into it’ ons datacenter tot een 100% redundante configuratie en is één datacenter voldoende krachtig om hoge pieken in het dataverkeer te verwerken, bijvoorbeeld tijdens het topboekingseizoen. Dankzij de realtime en proactieve remote monitoring van onze systemen grijpen de experts van ‘into it’ al in nog voor de reisagenten of operators ook maar enige hinder ondervinden van het eventuele probleem. Een must, want boekingssnelheid en zekerheid zijn van groot belang voor hun klanten-reizigers.

 

 

Software

Behalve de netwerkconfiguratie ontwerpt en ontwikkelt ‘into it’ ook de software: van boekingsmotor over reservatietools tot transactiefunctionaliteiten. Op maat, gebruiksvriendelijk en up-to-date met de meest geavanceerde technologie. “En bovenal veilig en afgeschermd want het betreft concurrentiegevoelige en private informatie. Trouwens, ‘into it’ logt alle verkeer wat uitermate belangrijk is voor de traceerbaarheid van de transacties.” De eerstelijnshelpdesk nemen de medewerkers van BTN voor hun rekening, maar zodra het probleem de functionele toepassing overstijgt, neemt de helpdesk van ‘into it’ de knuppel over. “De flexibele inzet, ook buiten de normale werktijden, is voor onze business cruciaal. Het team van ‘into it’ staat dan ook dag en nacht paraat om in te grijpen indien nodig. Met steeds dezelfde specialisten die voeling hebben met onze business en onze IT-configuratiegrondig kennen. Kortom: dankzij die persoonlijke aanpak voel ik me allerminst een helpdeskticket. Wel integendeel. Het is dankzij de toewijding van ‘into it’ dat BTN zich zonder zorgen kan engageren naar zijn klanten.” Bouwen aan efficiëntie en groei De ROI vertaalt zich niet uitsluitend in het terugverdienen van de investering in hard- en software.

Efficiëntie

Tijdwinst dankzij de toegenomen efficiëntie en de betere service naar de reiziger zijn minstens even doorslaggevend. “Die krijgt onmiddellijk antwoord op zijn vraag terwijl hij vroeger soms uren, zoniet dagen moest wachten op een prijsvergelijking of de bevestiging of er nog plaats beschikbaar was op een bepaalde vlucht. Bovendiendaalden dankzij de VPN-oplossing de inbelkosten voor de reisagent aanzienlijk. De touroperator kon op zijn beurt dan bijvoorbeeld zijn callcenter afbouwen aangezien hij minder telefonische vragen kreeg.”  Om het IT-beheer te vereenvoudigen en beschikbaarheid nog te versterken, startte ‘into it’ met de virtualisatieop basis van ontdubbelde SAN-storage. Op die manier kon BTN het aantal fysieke servers consolideren en de beschikbare middelen optimaler inzetten. Bovendien host BTN ook toepassingen voor derden, zoals reisverzekeringen. “Dankzij de virtualisatie kunnen we de applicaties van verschillende verzekeraars op toegewezen servers hostenmet een waterdichte beveiliging. Zo ondersteunt de oplossing van ‘into it’ behalve onze klassieke toepassingen ook onze businessontwikkeling en groei. En dat is toch het doel van een succesvol partnership, niet?”