Prince2®

Om projecten succesvol te realiseren maakt INTO IT gebruik van de PRINCE2 projectmanagement methode. Al onze projectleiders beschikken over het certificaat PRINCE2 Foundation, daarnaast beschikken ze over meerdere jaren ervaring in het sturen van kleine en grote projecten.

PRINCE2 is een wereldwijd gebruikte projectmanagement methode die in 1996 (laatste update in 2009) ontstaan is binnen The Cabinet Office (voorheen OGC). Het is een ‘best practice’ projectmanagement methode met als doel het succesvol laten verlopen van een project.

 

De methode PRINCE2 heeft een aantal specifieke kenmerken

     • Omhelst betrokkenheid met de gebruikers.

     • Helpt bij de interactie met de omgeving.

     • Zorgt voor draagvlak van de belanghebbenden.

     • Legt de focus op de rechtvaardiging van het project en de risico’s.

     • Beschrijft het PROCES van het project van begin tot einde.

     • Is een checklist voor de diverse communicatie-interfaces.

     • Is een gestructureerde en logische wijze van het managen van een project.

 

Toepassing van PRINCE2 binnen INTO IT

Als basis wordt een Project Initiation Document (PID) opgesteld. In dit document worden volgende onderdelen beschreven en uitgewerkt:

     • Wat is het beoogde doel van het project?

     • Wie is er betrokken in het leiden van het project en wat is hun taak & verantwoordelijkheid?

     • Hoe & wanneer zal alles wat in dit document besproken wordt omgezet worden in praktijk?

     • Een duidelijk & ondubbelzinnig overzicht te geven hoe het project zal begeleid & gecontroleerd worden.

     • Het PID dient als basis bij de start van het project, en zal mee evolueren bij de verdere uitrol van het project.