Advies en Audit

Als service provider fungeert ‘into it’ als een vertrouwenspersoon en partner voor onze klanten. We adviseren onze klanten permanent rond de huidige en toekomstige aanpak en uitbouw van de IT-omgeving. Als uitbreiding op onze standaard dienstverlening voorzien we ook in meer uitgebreid advies als resultaat van een audit of project management.

Algemene audit

Deze vorm van advies komt voornamelijk voor bij nieuwe klanten/prospecten. Bij de audit wordt een controle uitgevoerd van alle onderdelen in het netwerk. Het doel is een volledig overzicht te verkrijgen van alle componenten in het netwerk, hoe deze geïnstalleerd en geconfigureerd zijn.

Verder wordt er nagegaan of er zich bepaalde fouten in het netwerk, of de beveiliging hiervan, bevinden; of er zaken kunnen geoptimaliseerd worden.

Na het afsluiten van de audit wordt een uitvoerig rapport opgesteld met de bevindingen en bemerkingen. Dit rapport wordt met de klant besproken. Tijdens deze bespreking wordt samen met de klant bepaald welke aanpassingen prioriteit moeten krijgen en wordt er een concreet plan van aanpak uitgewerkt. Hierbij wordt eveneens de toekomstvisie van de onderneming bekeken zodat de nodige aanpassingen meteen future proof kunnen uitgevoerd worden.

Het auditverslag zorgt voor een duidelijk overzicht van de IT omgeving en zal naar de toekomst dienst doen als leidraad voor verdere aanpassingen en/of veranderingen.

 

 

Doel van deze Audit

Overzicht krijgen van het netwerk als leidraad voor een verbeteringsvoorstel en/of support nadien. Een duidelijk overzicht geven over de kwaliteit en veiligheid van uw netwerk. Eventuele gebreken kunnen vaststellen en oplossen. Opstellen van een lange termijnplanning en visie.

Bemerking: De uitvoering van de audit houdt geen verdere verplichtingen in t.o.v. ‘into it’. Veelal wordt een audit echter aanzien als start voor een verdere samenwerking.

Security Audit

Naast de standaard audit gebruikt ‘into it’ z’n uitgebreide kennis en expertise eveneens voor het uitvoeren van security audits en pci-compliancy testen. Bij dergelijke audits ligt de focus niet op de volledige IT infrastructuur maar specifiek op de beveiliging van de omgeving. Via beschikbare tools wordt een scan uitgevoerd. A.d.h.v. de resultaten van de scan wordt er nadien dieper in het netwerk gekeken en gezocht naar mogelijke beveiligingsrisico’s. Net als bij de algemene audit wordt er na afloop een gedetailleerd verslag opgemaakt van de uitgevoerde audit, de vastgestelde issues en het advies van ‘into it’ om deze issues op te lossen. Dit verslag wordt met de klant doorgenomen en een plan van aanpak wordt opgesteld.